كدام يك بدتر است

كدام يك بدتر است ؟ زخم هاي تازه اي كه به طرز وحشتناكي دردآورند يا زخم هاي كهنه اي كه بايد سالها پيش ترميم مي شدند و هرگز نشدند ؟ شايد زخم هاي قديمي چيزهايي را ياد ما مي اندازند. شايد آنها يادمان مي اندازند كه كجا بوديم و با چه چيزهايي مواجه شده ايم. شايد يادمان مي دهند كه در آينده از چه چيزهايي دوري كنيم ، اما نه !... اين چيزي ست كه ما انتظار داريم ! انتظار داريم زخم هاي قديمي يادمان دهند. اما حقيقت اينطور نيست. هست ؟! بعضي چيزها را بايد دوباره و دوباره و دوباره ياد بگيريم و در آخر... هرگز ياد نمي گيريم !
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سيما | ۲ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۳۰:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بدبختي

بدبختي يعني يه اتاق براي گريه هم نداشته باشي.يعني با ارزوي داشتن يه اتاق يراي تنهاييات به گور بري.يعني وقتي بغض تو گلوته يا بايد نگه داري يا جلو همه بتركه.بدبختي يعني م سايت سرگرمي ك ارشدتو بگيري و بشيني كنج خونه و غصه بيكاري بخوري.بدبختي يعني همه مردم شهر پشت ميز اداري فقط زورشون بتو برسه.يعني  سايت سرگرمي به  سايت سرگرمي  دنبال كار رفتن و پشت سرهم به  سايت سرگرمي  بسته خوردن.يعني ظلم يعني تبعيض. يعني هركي فقط به فكر خودش باشه يعني نااميدي.يعني هيچكي رو نداشته باشي يعني تمام دلخوشيت بشه ساعت نه شب كه بري تو رختخواب كه 7ساعت دنيارو نبيني.يعني دعاهاي ما سايت سرگرمي ي كه هيچوقت مستجاب نشد.يعني پ سايت سرگرمي ي كه بريد ولي دست از كار نكشيد اما دستش تاابد تنگ بود.بدبختي يعني ارزوي يك روز بيرون رفتن باخونواده به دلت بمونه يعني 90روز تابستونو تو خونه سر كردن.بدبختي يعني خانواده پرجمعيت بچه هاي تحصيلكرده و بيكار يعني ماهانه ي45تومن پول توجيبي براي لباس و مانتو و غذاي دانشگاه و كپي و پرينت جزوه هاي دانشگاه و تمام خرج هاي ديگه بجز پول اب و برق.بدبختي يعني بيپولي.يعني كرايه نداشتن براي رفتن به دانشگاه.يعني پول قرض كردن از هر كس و ناكسي براي كرايه تاكسي و گذاشتن كف دست راننده.بدبختي يعني مسير خونه تا دانشگاهو گريه كردن.يعني به بيراهه رفتن بخاطر فقر.يعني سوار ماشين غريبه شدن براي خلاص شدن از شر كرايه تاكسي يك روز.بدبختي يعني كسي تو رو نفهمه يعني نااميدي يعني فقط نفس كشيدن.يعني روح مرده يعني 18سال  سايت سرگرمي س خوندن براي نشستن كنج خونه و اهنگ گوش دادن.يعني  سايت سرگرمي ب سايت سرگرمي  دنبال كار گشتن.ييني خانواده نبايد تورو دنيا مياورد.يعني خانواده نميتونه از پست بربياد.يعني جامعه نميخادت يعني وقتي خدا بيخيالت شه. يعني ارزوي مرگ

http://hamechi-bjozhichi.parsfa.com/
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سيما | ۲ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۲۸:۰۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |